Over Filmclubs Vlaanderen

Filmclubs Vlaanderen is een netwerk dat bestaat uit onafhankelijk georganiseerde filmclubs die zich scharen onder de vereniging Filmmagie vzw. Onze filmclubs ontvangen jaarlijks meer dan 28.000 bezoekers. We promoten kwaliteitsfilms en stimuleren het tweedevertonercircuit in Vlaanderen.

Film beleven

Met een breed aanbod aan kwaliteitsfilms geven we iedereen de kans om van film te genieten. In elke Vlaamse provincie zijn filmclubs actief. Filmclubs Vlaanderen brengt mensen samen. Jaarlijks organiseren we honderden activiteiten: filmvertoningen, meet & greets en themadagen. De films worden ingeleid en achteraf kan er van gedachten gewisseld worden over interpretatie, impact en filmische meerwaarde.

Erfgoed beschermen

Filmclubs Vlaanderen zet een rijke geschiedenis van meer dan 75 jaar filmclubs verder en beschermt het erfgoed dat daarin aanwezig is. De filmclubs nemen het initiatief: in samenwerking met hun partners zorgen ze voor aankoop, promotie en vertoning van films. Daarbij worden ze bijgestaan door vrijwilligers.

Ondersteuning bieden

Via het netwerk stimuleren we de vitaliteit van de Filmmagie-filmclubs. Dankzij dit overzicht zien we waar groei mogelijk is en hoe de filmclubs elkaar daarin kunnen ondersteunen. Dat versterkt hun positie in het huidige filmlandschap.

Tweedevertonerscircuit stimuleren

Als breed gedragen en onafhankelijk netwerk is Filmclubs Vlaanderen een belangrijke pleitbezorger voor de kwaliteitsfilm in het tweedevertonercircuit. We gaan in dialoog met beleidsmakers op alle niveaus en dankzij onze verzamelde expertise zijn we in staat beleidsadviezen te formuleren.

Geëngageerd besturen

Filmclubs Vlaanderen bestaat uit verschillende vzw’s, elk geleid door een raad van bestuur. Bestuurders van de filmclubs leveren hun kennis en expertise als vrijwillig engagement. Elke lokale vereniging is ook vertegenwoordigd in de overkoepelende vzw Filmmagie.