Missie van Filmclubs Vlaanderen

Filmclubs Vlaanderen komt als netwerk op voor kwaliteitsfilms in het tweedevertonerscircuit en wil iedereen de kans geven daarvan te genieten in hun nabije omgeving. We brengen film tot bij de mensen.

Elke filmclub stelt een zorgvuldig gekozen programmatie samen waarmee ze film als kunstuiting eren. Hun passie voor film spreekt op die manier een trouw publiek aan. We willen kwaliteitsfilms die in de reguliere, commerciële bioscopen snel uit de programmatie verdwenen of geheel niet vertoond werden de aandacht bezorgen die ze verdienen. Het onafhankelijke filmkritische tijdschrift Filmmagie functioneert daarbij als bron van inspiratie. Persoonlijke, vriendschappelijke banden vormen de drijvende kracht van de filmclubs.

Filmclubs Vlaanderen verenigt filmclubs die tot deze opdracht wil bijdragen, vanuit een perspectief van openheid en inclusiviteit. We motiveren en ondersteunen onze leden om zich actief in te zetten op lokaal niveau en samenwerkingen met plaatselijke organisaties aan te gaan om van daaruit te groeien. Daarnaast willen we ook overleg tussen de filmclubs tot stand brengen.

Via open communicatie delen de filmclubs van Filmmagie vzw hun ervaringen en zetten we elkaar aan tot professionaliteit en verbinding. Dankzij de verzamelde filmagenda van onze deelnemende filmclubs bouwen we aan publieke bewustwording en vergroting van het draagvlak voor het tweedevertonercircuit.